Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

23 sierpnia w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow


Ribbentro-Molotov Pact

23 Sierpień 1939 r.

Przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw – III
Rzeszy i Związku Sowieckiego, podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz
z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był IV rozbiór
Polski. Porozumienia uważano za rzeczywisty początek II wojny
światowej. 

W 1939 roku Józef Stalin przyjął Joachima von Ribbentropa –niemieckiego ministra spraw zagranicznych. Podczas tej wizyty doszło do spotkania z radzieckim ministrem Wiaczesławem Mołotowem i podpisania paktu o nieagresji.

Jako tajny załącznik do umowy podpisany został także protokół dzielący Europę środkowo-wschodnią na obszary interesów, zakładający likwidację m.in. Państwa Polskiego

-Tajny protokół oznaczał podział Europy wschodniej między III Rzeszą a Związek Sowiecki; można to traktować jako pakt o współpracy agresji na
państwa wschodniej Europy m.in. Polskę. Pakt Ribbentrop-Mołotow był wstępem do II wojny światowej, był zaproszeniem Hitlera do agresji na
Polskę po to, żeby Stalin mógł bez większego wysiłku dokonać aneksji terytorialnej.

 

The carving up of Poland

============================================================

PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW

Rząd Niemiecki i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
kierując się pragnieniem umocnienia pokoju między Niemcami a ZSRR oraz
przyjmując za podstawę ustalenia traktatu neutralności zawartego w
kwietniu 1926 r. między Niemcami a ZSRR, dokonują następujących
ustaleń:
Artykuł I
Obie układające się strony zobowiązują się do
powstrzymania się do powstrzymywania się od wszelkiej napaści i
wszelkich aktów agresji we wzajemnych stosunkach, zarówno oddzielnie,
jak i łącznie z innymi pastwami.
Artykuł II
W przypadku gdy jedna
z umawiających się stron stanie się obiektem działań wojennych ze
strony państwa trzeciego, druga umawiająca się strona nie okaże temu
państwu poparcia w żadnej formie.
Artykuł III
Rządy obu
umawiających się stron będą w przyszłości pozostawały z sobą w
kontaktach w celu konsultacji, aby informował się wzajemnie o
zagadnienia dotyczących ich wspólnych interesów.
Artykuł IV
Żadna
ze stron nie weźmie udziału w jakimkolwiek ugrupowaniu pastw, które
bezpośrednio lub pośrednio jest *s+kierowane przeciwko stronie drugiej.
Artykuł V
W
razie powstania sporów lub konfliktów między umawiającymi się stronami
w sprawach tego lub innego rodzaju, obie strony będą rozstrzygać te
spory lub konflikty wyłącznie na drodze przyjaznej poglądów albo, w
razie potrzeby, przez ustanowienie komisji dla uregulowania konfliktów.
Artykuł VI
Niniejszy
układ został zawarty na okres dziesięciu lat, z założeniem, że jeżeli
jedna z umawiających się stron nie wypowie go na rok przed upływem tego
terminu, ważność tego układu przedłuża się automatycznie na dalsze
pięć lat.
Artykuł VII
Niniejszy układ winien został ratyfikowany w
możliwie jak najkrótszym czasie. *…+ Układ wchodzi w życie natychmiast
po podpisaniu.
Przygotowano w dwóch egzemplarzach, w języku niemieckim i rosyjskim.
Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.
Za Rząd Rzeszy Niemieckiej: Z upoważnienia Rządu ZSRR:
Ribbentrop Mołotow

TAJNY PROTOKÓŁ DODATKOWY

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR
podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w ściśle poufnych
rozmowach sprawę rozgraniczenia ich wzajemnych stref interesów w
Europie Wschodniej.
Rozmowy te doprowadziły do następujących ustaleń:
1.
W wypadku przemian terytorialnych i politycznych na obszarach
należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa)
północną granicę Litwy będzie stanowiła granica stref wpływów Niemiec i
ZSRR. Obie strony uznają interesy Litwy na obszarze Wilna.
2. W
razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do
państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone
mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy
interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa
polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie
rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym
razie oba rządy rozwiążą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.
3.
Jeżeli idzie o Europę Południowo-Wschodnią, to strona radziecka
podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią. Ze strony niemieckiej
stwierdza się zupełnie désintéressement odnośnie *do+ tego
porozumienia.
4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.
Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.
Za Rząd Rzeszy Niemieckiej: Z upoważnienia Rządu ZSRR:
Ribbentrop Mołotow

 

banner900-90-Polski_700

 

Stalinizm – Związek Radziecki i radzieccy żydzi                                                              Nazizm -Niemcy

 

 

23 sierpnia 1939 r. to jeden z najbardziej symbolicznych momentów w historii XX wieku – stulecia największych zbrodni i dramatów w dziejach

ludzkości.

 

http://www.1939.pl/przed-wybuchem-wojny/pakt-ribbentrop-molotov/index.html

 

 

 

Hitler i Stalin klaniaja sie sobie                                                                Hitler & Staliin -married

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on August 9, 2014 by in Pact Ribbentrop -Molotov, World War 2.

Archives

Blog Stats

  • 1,883,621 hits
August 2014
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: