Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE – Walka o Polske!


Talmud front cover

 

Szanowni Rodacy !

Rodowici Polacy ze względu na bezpieczeństwo mają  bezwzględne prawo wiedzieć kto jest Żydem na każdym szczeblu władzy,  w każdym urzędzie, w mediach i pozostałych dziedzinach życia.

Konieczność rozpoznawania  Żydów wynika z faktu przejęcia przez nich wszelkich dziedzin życia w Polsce, co jest okupacją dokonaną postępnie, bez jakichkolwiek działań militarnych, w czasie pozornego pokoju.

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

Rozpoznawanie wroga to działanie obronne, w obronie koniecznej, wymuszonej przez mniejszość żydowską. Ta mniejszość podstępnie zniewoliła Naród Polski, przejmując nawet  dowodzenie ruchem patriotycznym rodowitych Polaków.

Chronią nas i  Naród Polski m.in.:

art.85. Konstytucjii RP “Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.”

art.82. Konstytucji RP “Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.”

art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:

“Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

Nie było  w dziejach ludzkości bardziej fanatycznych, zbrodniczych ksiąg jak Tora i Talmud, na których wychowywani są wszyscy Żydzi, wychowywani  w nienawiści do innych narodów, nazywanych przez nich gojami, zwierzętami.

Przykładowe cytaty z Talmudu :

„Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny” Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.

„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343.

„Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy” Aruch Choszen, Himiszpat 227.

“Odbierz życie klifothom (=chrześcijanom) I zabij ich; będzie to miłe w oczach Najwyższego – jak ktoś, kto składa ofiarę z kadzidła”.

“Nawet najlepszy z gojów (niewiernych, bydląt, zwierząt) powinien zostać zabity”.

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”, bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

 

Cytat:

“„Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

„Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”, bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

Dowód, link: “Talmud obnażony”,www.zbawienie.com/talmud.htm

Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”,bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/swiat-ma-dosc-zydow/

Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. 3obieg.pl/alvi-dana-oddaliscie-polske-zydom

Wielkim zaskoczeniem dla nas jest atak  blogera  A. Szuberta opolczykpl.wordpress.com/ i wspierającego go blogera P.Beina piotrbein.wordpress.com/ na Teresę Wojda, współautorkę skarg do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, jednocześnie petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego i współautorkę petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. Pomimo pochwalania  naszych działań i przy tym umieszczania na blogach tekstów naszych wystąpień dopuścili się znieważenia Narodu Polskiego w emailu do naszych organizacji.

W emailu z dnia 18.07.2014r. A. Szubert odmawia Polakom prawa do rozpoznawania wroga, okupującego Ojczyznę Narodu Polskiego i stawia rodowitych Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób zamieszkujących terytorium Polski na równi z hitlerowcami , cyt. : ”pomysł skopiowany od III Rzeszy i głoszenie go stawia osobę domagającą się tego w jednym szeregu z hitlerowcami. Pomysł taki można zakwalifikować jako nienawiść na tle etnicznym/rasowym wobec wszystkich Żydów – tylko dlatego że są Żydami“A.Szubert stawia bezpodstawny i krzywdzący zarzut nienawiści na tle etnicznym, rasowym za komentarz Teresy Wojda, umieszczony pod artykułem pt: “Żyd przerażony eurowyborami: nie będzie frekwencji !”, wśród wielu komentarzy pisanych w podobnym tonie. wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229

Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012

22 Maj 2014 o 9:30 Zadanie obrony koniecznej:

Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka !

RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!TO JEST KARALNE !!!UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!

KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!

umtsno.blogspot.com/ ……..

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

Teresa Wojda powyższym komentarzem daje zaledwie jedną ze wskazówek co należy zrobić aby odstraszyć osoby pochodzenia żydowskiego od pójścia na wybory a także doprowadzić do

masowego opuszczania przez nich Polski, tak jak ma to obecnie miejsce np.we Francji i w Szwecji.

Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?

Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępnia Krystyna Trzcińska  wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

Oto poniżej wciąż aktualne wezwanie Narodu Polskiego do samoobrony, do uwolnienia Polski od żydów zawarte w książce ks. dr S.Trzeciaka, cyt. :

„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.

Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy “mają oczy, ale nie widzą” i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją “podnieść wzwyż”, dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.”

W pełni podzielamy opinię pani Krystyny Trzcińskiej: “gdy wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w Polsce, będą nieważne!

“Problem jest jednak w tym, że sytuacja POLSKI i POLAKÓW uległa pogorszeniu, w stosunku do czasów, w których tę książkę pisał ks. dr Stanisław Trzeciak. W chwili obecnej rząd w POLSCE, nie jest POLSKI. Ale cel POLAKÓW jest ten sam. Istnieje historyczny obowiązek POLAKÓW wyzwolić POLSKĘ „spod jarzma czwartego zaborcy” – żyda. Faktem nawet dla mnie znanym (nie interesuję się polityką) że PO, PiS i inne partie obecne w Sejmie, nie są partiami polskimi, nie mają przedstawicieli złożonych z POLAKÓW, a są to w większości żydzi występujący pod zmienionymi tylko, na polskie nazwiskami. Jeśli wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w POLSCE, będą nieważne! Naród POLSKI wtedy zgodnie z testamentem ks. dr Stanisława Trzeciaka, przejmie władzę aby: „żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić …..”.

W zakończeniu książki: “TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce” ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania!! A oto wytyczne:

„Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła “walka ekonomiczna i owszem”, przeprowadzić następujące ustawy:

Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.

Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.

Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.

Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.

Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.

Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.

Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałę-ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.

Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.

Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.

Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.

Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.

Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.

Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.

Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.

Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.

Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.

Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.

Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.

Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.

Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:

“Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa”.

Projekt ten pochodzący od żyda i zamieszczony w piśmie żydowskim, potwierdza bez zastrzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.

Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim, wychodzącym we Lwowie “Chwila poranna” w dniu 26 sierpnia 1938 r.

“A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się…”

Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu von “Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :

Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół żydowski za odpowiedzialny.

Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?

Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.

Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by “Polskę podnieść wzwyż”, jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak Niemcy i Włochy, wypędzająich od siebie.

Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów.

Tak należy rozumieć “walkę ekonomiczną”, bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można “Polskę wzwyż podnieść””.

Oświadczamy, że nasza bezkompromisowa działalność w obronie Narodu Polskiego jest działalnością publiczną, wobec czego atak A. Szuberta uznajemy jako publiczną zniewagę Narodu Polskiego.

Email A.Szuberta z 18.07.2014r. jest  jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 KK oraz oraz art. 257 KK.  Jest również  naruszeniem dóbr osobistych i zniewagą Teresy Wojda i Marii Bejda, co podlega rygorom art. 212 § 1 KK i art. 216 § 1 KK.

Zarówno A,Szubert jak i P.Bein okazali się fałszywymi naszymi obrońcami jak też Narodu Polskiego. Sami podważyli swoją wiarygodność również rozpowszechnianiem fałszywych informacji jakoby A. Szubert był na Ukrainie doradcą przywódy powstańców Striełkowa.

link:  “Przewrotność kobiet piszących za Andrzeja Szuberta”,

docs.google.com/document/d/1-Aiq8xmLtti1S5OYRRaMe4km0QsiFszmBpak_MXYvm4/edit

link: “Zydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego” piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/
Szanowni Rodacy,

ponawiamy nasz apel z 03.07.2014r. do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego:

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny !

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !

To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić !

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/12

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

na agresję, debelację terytorium Polski, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

 

Teresa Wojda

 

Źródło:   http://www.petycjeonlinecom/a/18709

 

100percent jewish criminals

2 comments on “PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE – Walka o Polske!

 1. Lowobywatel
  July 30, 2014

  > https://docs.google.com/document/d/1oW47OPbyL6Kt56BVHJXbjSsjHBmy-L9gw6R6VEzt1jw/edit
  >
  > Prawda o okrucieństwach Talmudu wyzwoli z jarzma żydowskiego !
  >
  > Łowicz, 25.07.2014r.
  >
  >
  > Maria Bejda, Teresa Wojda
  > Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  > Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  > POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
  > http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
  >
  >
  > Szanowni Panowie
  > Andrzej Szubert
  > Piotr Bein
  >
  >
  > Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec absurdalnych zarzutów i żądania odwołania komentarza, który odniósł wielki sukces i należycie spełnił swoją rolę oraz skutecznie odstraszył nie tylko Żydów ale i rodowitych Polaków od udziału w udowodnionym przestępstwie fałszowania wyborów tak, że w wielu lokalach wyborczych w Polsce frekwencja była bardzo niska jak np. w jednym z lokali wyborczych w gminie Bielawy, k. Łowicza, tylko 3 osoby.
  > link: “Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego”
  > https://docs.google.com/document/d/1AZbOQjfxt0ayJ4uFzjrj-y7dR3_2T0_VN4j6CSHwLSE/edit
  > http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229
  > Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012, 22 Maj 2014 o 9:30, Zadanie obrony koniecznej:
  > Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka ! RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!
  > TO JEST KARALNE !!! UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!
  > KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!
  > http://umtsno.blogspot.com/ ……..
  > .http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/
  > http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/
  > http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy
  > http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym
  > http://trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac
  >
  > Identyfikowanie Żydów jako zadanie obrony koniecznej jest chronione obowiązującym prawem i w pełni usprawiedliwia wszelkie działania w obronie, łącznie z bronią w ręku, a wirtualne naznaczanie Żydów jest tylko delikatnym odstraszaniem.
  >
  > Zarówno Żydzi jak i rodowici Polacy powinni być wdzięczni za ostrzeżenie przed udziałem w przestępstwie fałszowania wyborów !
  > Ośmiesza się i kompromituje ten, kto żąda odwołania słów, które spotkały się z tak wielkim zrozumieniem i poparciem !
  >
  > Takie żądanie wskazuje, że obu Panom bardziej zależy na pochlebstwach służb wrogich Narodowi Polskiemu, wyznawców talmudu, jak wspomniana przez A.Szuberta rabinka Alissa Wise. Jednoznacznie sami stawiacie się po stronie oprawców, pomimo Waszego wkładu w demaskowanie ludobójczych działań!
  >
  > Ta Wasza nagonka na nasze organizacje daje nam wskazanie na konieczność zintensyfikowania działań, by ustrzeć Naród Polski przed podzieleniem losu Palestyńczyków, mordowanych przez wyznawców zbrodniczej, rasistowskiej księgi Talmudu.
  >
  > Odbieranie elementarnego prawa bezbronnemu Narodowi Polskiemu do rozpoznawania wroga ukrywającego się w polskich urzędach i w każdej dziedzinie życia w Polsce, w ramach samoobrony, w okolicznościach agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium i ludobójstwa na Narodzie Polskim jest karygodnym rasizmem, antypolonizmem i dyskryminacją jak też złamaniem Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka !
  > link: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”
  > https://docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit
  >
  >
  > Dane osobowe Polaków znajdują się w rękach żydowskiego okupanta nie tylko w Polsce ale także w Izraelu,(w ramach haniebnych umów o współpracy między okupacyjnym rządem Polski i Izraela) co stwarza dodatkowe zagrożenie masowego mordowania Polaków i zastępowania ich Żydami.
  >
  > Przykładem na słuszność takich obaw jest dowód wymordowania rodziny szlacheckiej Komorowskich i nadania nazwiska Osipowi Szczynukowiczowi, który jest dziadkiem obecnego prezydenta RP, podającego się za Bronisława Komorowskiego.
  > link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”
  > http://trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego
  > link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”
  > http://archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/
  >
  > Rodowici Polacy nie wierzą w szczerość żydowskich, obłudnych protestów przeciw ludobójstwie na Palestyńczykach z rabinką Alissa Wise na czele, zwłaszcza w okolicznościach
  > ujawnienia zbrodniczych zasad talmudu, wg których wszyscy nie Żydzi inaczej goje traktowani są w sposób okrutny, bezwzględny jak zwierzęta do uboju rytualnego.
  >
  > Podkreślamy, że komentarz T.Wojda rozpowszechniany nie tylko na stronie http://www.wierni polsce ale także na Fecebook oraz na portalach gazet lokalnych jest w pełni uzasadniony i udokumentowany. Wasze obraźliwe komentarze pod prywatnym adresem Teresy Wojda, wpisują się w typową talmudyczną retorykę.
  >
  > P. Bein w emailu z 25.07.2014r., potępiającym powyższy komentarz napisany w imieniu naszych organizacji przez T.Wojda, określa oznaczanie Żydów jako niegodne chrześcijanina, człowieka sprawiedliwego, zapominając przy tym, że T.Wojda jak też wszyscy rodowici Polacy są nieustannie poddawani ludobójczym działaniom żydowskich okupacyjnych władz a przy tym biedniejsi Żydzi ochoczo korzystają z procederu niszczenia Narodu Polskiego i państwa polskiego !
  >
  > Na równi z elitami żydowskimi niebezpieczni są wszyscy inni Żydzi mieszkający między rodowitymi Polakami, którym stworzono warunki do przejmowania dorobku i majątku rodowitych Polaków, celowo doprowadzanych do bankructwa, na skraj ubóstwa a przy tym stopniowo podtruwanych na wszelkie możliwe sposoby.
  > Sami wiecie że Żydzi mają swoje, trzymane w tajemnicy przed narodami świata technologie i sposoby chronienia się przed zagrożeniami na które narażają inne narody świata.
  >
  > Panowie A.Szubert i P.Bein, nie zdajecie sobie sprawy z sytuacji w Polsce, ponieważ przebywacie z daleka od Polski. Niebezpieczne, krzywdzące i niesprawiedliwe jest Wasze stwierdzenie jakoby biedniejsi Żydzi nie mieli nic wspólnego z niszczeniem Polski, skoro to oni wszyscy czerpią korzyści z prawa a raczej bezprawia ustanawianego przez ich elity w Polsce.
  >
  > Wasze myślenie sprowadza się do tego jakobyśmy to my, krzywdzeni podstępnymi ludobójczymi działaniami władz wszystkich szczebli w Polsce, zobowiązani byli do stawania w obronie obecnie ukrywających się Żydów a nie należących do elit żydowskich, co w świetle zdemaskowanego talmudu jest wzywaniem do samozagłady !
  >
  > Panowie, ustawiacie się raz po jednej raz po drugiej stronie barykady, bo przecież poparliście naszą skargę na agresję na Polskę, debelację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim a teraz atakujecie nas za ostrzeganie przed udziałem w fałszowaniu wyborami a przy tym za odstraszanie Żydów od pójścia na wybory poprzez pomysł z nagrywaniem przed lokalami wyborczymi i wirtualnym oznaczaniem.
  >
  >
  > Żądamy:
  >
  > 1) zaprzestania antypolskiej, rasistowskiej działalności przeciwko Narodowi Polskiemu i jego obrońcom
  > 3) zaprzestania pisania obraźliwych epitetów pod adresem Narodu Polskiego, zniewolonego, manipulowanego i okradanego przez Żydów.
  > 3) zaprzestania manipulowania naszymi tekstami w komentarzach z związku z bezpodstawnym wielokrotnym atakiem na nasze organizacje za komentarz pisany w imieniu Marii Bejda i naszych organizacji
  >
  > Stanowczo protestujemy przeciwko nazywaniu Narodu Polskiego pogardliwymi określeniami jak np. “polactfo” i wykorzystywaniu nazwisk, w tym nazwiska Bejda do obraźliwych tytułów, do czego posunął się P.Bein w dzisiejszym emailu do M.Bejda cyt.:
  > i BREAKING VIRAL polactfo glogoczowskie, dylakowe, bejdowe… plujcie na wszystkich krzywonosych.
  >
  > Takim tytułem P.Bein uwłacza swojej godności a tym samym daje dowód jak podstępnie i fałszywie odgrywa rolę obrońcy narodów a w rzeczywistości zieje nienawiścią do ich przedstawicieli, w tym przypadku osobiście do Marii Bejda, do której wcześniej pisał cyt:
  > “Jesteście kochane” po tym jak z troską i serdecznością życzyłyśmy A.Szubertowi powrotu do zdrowia. link: “Serdeczne pozdrowienia dla Andzeja Szuberta z dorzecza Bzury i Słudwi“
  > http://piotrbein.wordpress.com/2014/06/02/serdeczne-pozdrowienia-dla-andrzeja-szuberta-z-dorzecza-bzury-i-sludwi/
  >
  > Wzmaga nasze przekonanie o tym że Polacy nie powinni ufać wyznawcom talmudu fakt przesłania przez P.Beina z obraźliwym tytułem, linka do filmu ukazującego protest zaledwie kilku osób w Nowym Jorku przeciwko finansowaniu armii izraelskiej, która po raz kolejny dokonuje w bestialskich ataków na Palestyńczków.
  >
  > Znane są nam sfingowane protesty grup żydowskich, sprowadzanych z USA i innych krajów, tworzących sieć kolektywów w Polsce, do przejmowania wszelkich inicjatyw społecznych a przy tym wykorzystywanych do robienia zamieszek na marszach i protestach jak też do innych niszczycielskich, talmudycznych celów.
  >
  > Przykładem udawanego sprzeciwu na zlecenego żydowskiego okupanta jest protest przeciw wydobywaniu gazu łupkowego na konferencji w jednym z hoteli w Warszawie w 2011r. Aktorzy posługiwali się się nazwą “Occupy”. Te wszystkie żydowskie protesty są pozorowane, wyreżyserowane na zlecenie elit żydowskich i przez te elity finansowane.
  >
  > Rodowici Polacy nie wierzą w szczerość żydowskich, obłudnych protestów przeciw ludobójstwie na Palestyńczykach z rabinką Alissa Wise na czele, zwłaszcza w okolicznościach ujawnienia zbrodniczych zasad talmudu, wg których wszyscy nie Żydzi inaczej goje traktowani są w sposób okrutny, bezwzględny jak zwierzęta do uboju rytualnego.
  >
  > Panowie, sami poprzez atakowanie nas, dodatkowo uwiarygodniliście słuszność całego komentarza, który wywołał tylko u Was i Waszej rabinki A.Weise wzburzenie, ( po upływie ponad dwóch miesięcy od jego szerokiego upowszechniania! ) a spotkał się z wielkim zrozumieniem i poparciem w Polsce i na świecie.
  >
  > Swoją postawą utwierdziliście nas i Naród Polski w przekonaniu o konieczności identyfikacji Żydów, “by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka ! “.
  >
  > Trafność i zasadność komentarza wpisuje się w zapotrzebowanie narodów świata do odkrywania prawdy i daje silny impuls do przeciwstawienia się talmudycznej machinie zła.
  >
  > Maria Bejda, Teresa Wojda
  > Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  > Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  > POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
  >
  >

 2. Pingback: POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on July 25, 2014 by in Uncategorized.

Archives

Blog Stats

 • 1,993,563 hits
July 2014
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Environmental Health Watch NZ

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: