Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Korzenie żydowskie islamskiego ekstremizmu


ScreenHunter_318 Jul. 02 14.17

 Zarówno judaizm, jak też islam mają za podstawę ten sam fundamentalizm, będący pod wpływem tej samej plemiennej kultury i w praktyce postępowania wedle tego samego ortodoksyjnego wzorca.

autor: dr Ashraf Ezzat

“Policja po pościgu aresztowała dwóch mieszkańców, jacy rzucali kamieniami i palili kosze ze śmieciami w proteście wobec znaku, który nakazuje rozdzielenie się kobiet i mężczyzn na głównej ulicy”.

… Pierwsza myśl, jaka większości ludzi przychodzi do głowy wysłuchując tego fragmentu wiadomości wywoła wrażenie, jakby raport prawdopodobnie dotyczył jakichś muzułmańskich ekstremistów w Afganistanie czy chociażby w Somalii, co jest domysłem niezbyt dalece idącym w swej hipotezie, lecz ku zdumieniu chyba każdego słuchacza jest to doniesienie  “Haaretz”, jakie mówi o żydowskich ekstremistach, a dokładnie żydach w Tel Aviv, samym sercu państwa Izrael.

W każdym razie ci, którzy uczyli o muzułmanach jako najbardziej pasujących do wizerunku przedstawionego w tej historii skandalicznej dyskryminacji wobec kobiet nie powinni się czuć całkiem rozczarowani, bowiem w rzeczywistości nie ma wiele różnic między żydami i muzułmanami, gdy idzie o ekstremizm. Zarówno judaizm, jak też islam wychodzą z tego samego fundamentalnego założenia, są wynikiem wpływów tej samej kultury plemiennej i praktycznie posługują się tym samym ortodoksyjnym wzorcem rozumowania.

Tak naprawdę to Mahomet bardzo wiele zawdzięcza żydom w zakresie olbrzymiej części swych nauk na ten i inne tematy, tak więc Koran można byłoby opisać jako kompendium talmudycznego judaizmu. (Blair, Źródła Islamu, str. 55).

Wielu ludzi Zachodu nie ma do czynienia z tym, co się wytyka muzułmanom, z nimi kojarzy się przemoc, rasizm, nietolerancja i dyskryminacja, ten rodzaj anty-muzułmańskiej propagandy jest czymś, czym karmiono zachód przez ostatnią dekadę, szczególnie w następstwie wydarzeń z 9/11, i co ironiczne przez kontrolowane przez żydów mainstream media.

A jeśli nie mówiono im czegoś innego, to jak można oczekiwać, że będą wiedzieć lepiej, jak jest …czy nawet powstrzymają się od godzenia się na groźną i nieodwracalną w skutkach fantazję izraelsko-amerykańską na temat Iranu?

A ponieważ nie ma tu hipnozy mainstreamu, możemy dla odmiany walnąć w ciebie częścią prawdziwej historii o relacji między judaizmem a islamem.

W następstwie 9/11, niezwykle ważnego kamienia milowego w historii Mossadu, i gdy mainstream media skoncentrowały cały monolog na islamie jako nowym światowym wrogu, wiele osób w USA i Europie skłonnych było myśleć o muzułmanach jako obcych, którzy wylądowali na planecie z bronią masowej zagłady, dogmatem o podżeganiu do nienawiści oraz z góry opracowanymi planami zgładzenia zachodu.

I gdy zaczęto odgrywać to przebiegłe preludium do “starcia cywilizacji”, nieustannie pojawiały się w głowie niemal każdego człowieka pytania o islam, jakie domagają się odpowiedzi: „dlaczego nigdy nie dowiedzieliśmy się dość o tym islamie? Jak powstał? Co to w ogóle jest, ten islam i dlaczego jest w tej religii tyle ekstremizmu?”

Wg Islam online, islam jest wiarą muzułmanów opartą na słowach i systemie religijnym założonym przez proroka Mahometa i naucza w Koranie, że zasadą naczelną wiary jest absolutne podporządkowanie jedynemu i osobowemu bogu, Allahowizauważ etymologiczną korelację z Elohim– rzeczownika oznaczającego bożka hebrajskiego.

Muzułmanie wierzą również, że islam jest zupełną i uniwersalną wersją pierwotnej wiary, jaka została objawiona wiele razy w wielu miejscach, w tym za pośrednictwem Abrahama, Mojżesza i Jezusa, których uważają za proroków.

Twierdzą oni, że poprzednie przekazy i objawienia zostały częściowo zmienione lub zafałszowane z upływem czasu, lecz uważają Koran za coś, co jednocześnie nie zostało zmienione, jak też za ostateczne boskie objawienie. Innymi słowy wraz z objawieniem islamskich wersetów „pióra należało odłożyć, a zapisanym kartom wyschnąć na zawsze”.

Arabskie wariacje na hebrajski temat

Jeżeli ktoś zdecyduje się zbadać te rzekomo niezmienne i ostateczne słowa boga w Koranie, będzie zaskoczony faktem, jak bardzo święta księga muzułmanów jest napełniona starymi opowieściami biblijnymi, a szczególnie pismami hebrajskimi.

Nie daj się zwieść przyjęciem założenia, że popieram dowodami judaizm jako ostateczne i autentyczne objawienie boskie, jakie warte byłoby naśladownictwa. To twierdzenie łatwo może być poddane krytyce przez prześledzenie żydowskich opowieści o stworzeniu świata z całą epicką sekwencją o Adamie i Ewie i znalezienia dla nich odpowiedników w sumeryjskiej mitologii, czy też przez prześledzenie monoteistycznego motywu w judaizmie i znalezienia jego bliźniaczej koncepcji w kulcie Atona przez króla Echnatona, czy nawet gdy przyjrzymy się izraelickiej podporze w opowieści o Exodusie, jaka nie znajduje żadnego potwierdzenia lub wzmianki w tekstach egipskich. Staram się raczej tylko o zaakcentowanie ustalenia istnienia relacji między judaizmem a wczesnym islamem w postaci techniki „kopiuj-wklej”, relacji tak bliskiej i znaczącej, że wskazującej wręcz na nową formę religii – „Kopizm”.

W treści Koranu znajdziecie Noego, Abrahama, Izaaka, Józefa, Mojżesza, Dawida, Salomona i całą resztę mitologicznych patriarchów hebrajskich. Ich opowieści są ponownie opowiedziane, lecz z pewnymi zmianami, jakie pozwoliły religii nowego proroka, nie zmieniając zasadniczego przesłania, w jakiś sposób dopasować się do opowieści o Abrahamie na samym końcu.

ofiara z<br />
        Izaaka, Caravaggioofiara z Izaaka, Caravaggio

Czytając Koran praktycznie poczujesz się jakbyś odczytywał znane opowieści z Midrash i Talmudu, ale zaserwowane w mahometańsko-arabskim aromacie.

Na przykład, opowieść o związaniu Izaaka, w swym strasznie sadystycznym i nieludzkim kształcie, opowiedziana jest ponownie w Koranie w tym samym melodramatycznym scenariuszu, gdzie Abraham wiąże swego syna, Izaaka, zanim położy go na ołtarzu, wszystko to w celu złożenia go w ofierze zarządzonej przez Jahwe, lecz muzułmańska wersja Izaaka jest dogodnie zastąpiona przez Ismaela, a Jahwe/Elohim zastąpiony zostaje przez Allaha.

Przez całą narrację koraniczną spotykamy się z innymi niezliczonymi przykładami opowieści, potopem Noego, niewolą żydów w Egipcie, Exodusem, tułaczka po pustyni, itp. skopiowanych z Tory, z takim samym historycznym anachronizmem i przesadą, a potem wklejonych do Koranu.

Lecz oprócz opowieści biblijnych podczas przedzierania się przez rozdziały Koranu spotkamy monolog plemienny całkiem podobny do tego, czym są ustne rozprawy żydowskich rabinów i ich sformułowania na temat boga i świata wokół nas, jakie dokładnie odnajdziemy w Talmudzie.

Mówiąc w kategoriach historycznych, Mahomet, który był analfabetą i pracował jako pasterz od bardzo młodych lat, miał przywilej wmieszania się w elitę ówczesnego społeczeństwa arabskiego, co stało się punktem zwrotnym w jego życiu, a co stało się dopiero wtedy, gdy ożenił się z Khadija bint Khuwaylid – biznes woman obdarzoną rozumem, kulturą, bardzo bogatą i wpływową, która praktycznie to jego poprosiła, żeby się z nią ożenił. I to tak naprawdę dopiero w tym miejscu zaczyna się opowieść o islamie.

Po zawarciu tego małżeństwa, nagle otwarte zostało nowe okno multikulturalizmu na Półwyspie Arabskim dla świeżo ożenionego pasterza i na wszystkie nowe doświadczenia, kontakty i nowe idee, w jakie został on wprowadzony. Mahomet był bardzo zaintrygowany fascynującymi opowieściami żydowskimi i ich dumą odnoszącą się do posiadania długiej linii proroków, jaka prowadziła do Abrahama i jego specjalnego paktu z bogiem.

Mahomet wiedział, że cykl żydowskich opowieści należy kontynuować i trzeba wstawić do nich nowych aktorów, miejsca, a nawet całą nową boskość. Lecz gdy Mahomet zaczął nadawać kształt podstawie swej nowej religii, ledwo zdawał sobie sprawę, że znajduje się pod niebezpiecznym cieniem rzucanym przez judaizm.

aMeczet Qiblahtain położony w Medynie. Na początku i pod wpływem opowieści rabinicznych, muzułmanie modlili się twarzą zwróconą w kierunku Jerozolimy!

Jest bardzo wiele przykładów w zapisach Koranu, jakie są zależne od żydowskich źródeł, jakie dostrzec można zarówno w Biblii, jak i w zapisach talmudycznych, takich jak Midrash, Mishnah, etc.

W Medynie osiedlonych było całe mnóstwo żydowskich społeczności, również w innych częściach Hidżazu, w dużych miastach na Półwyspie Arabskim, i to od nich prawie na pewno Mahomet uzyskał wiedzę poprzez bezpośrednie rozmowy oraz wysłuchiwaniu rabinów wyszkolonych w prawach talmudycznych. I to skąd oraz jak islam uzyskał swój radykalny rys – oprócz tego, naturalnie, że jest produktem kultury plemiennej.

W żydowskim Talmudzie – słowo często powtarza się w wersach Koranu – rabini stawiają postawę przed wszystko inne, a zatem, że żydzi są lepsi od innowierców intelektualnie, moralnie i rasowo. I tak samo zrobił Mahomet w Koranie, oparł swoje rozważania na tym przesądzie, ale z nową postawą, gdyż wskazał Arabów jako boskich wybrańców, najlepszych ze wszystkich narodów – nową wariację na ten sam temat „narodu wybranego”.

Ważne, żeby wiedzieć, że Mahomet był dobrze zaznajomiony z naukami żydowskimi nie wskutek czytania Biblii, Talmudu czy Midraszu, lecz poprzez dogłębne konwersacje z żydami. (Rosenthal, Judaism and Islam, str. 8).

Teraz odłóżmy na bok historię, kopiowanie starożytnych opowieści i teologię, a spójrzmy na tzw. ekstremistów zarówno w Arabii Saudyjskiej – bazie ultrakonserwatywnych muzułmanów, jak też Izrael – światowy azyl polityczny dla ultrakonserwatywnych żydów, i spróbujmy odpowiedzieć, czy jest jakaś różnica między społecznością haredim a wahabitami.

Dogmatyczni bracia

Można być zaskoczonym, jak podobni są ultrakonserwatywni żydzi i muzułmanie w sprawie ich poglądów na otaczający ich świat (niegolenie brody, XIX-wieczny ubiór), jedzenie (kosher i halaal), ich interpretację zmian na świecie w oparciu o rygorystyczne odczytywanie  swych pism i ciągłe ich recytowanie, trzymanie się ich jako wyłącznej i niepodlegającej dyskusji prawdy…a najbardziej można się zdziwić podobieństwem, w jaki postrzegają i traktują kobiety, jawnie poniżająco.

aSalfi vs. Haredi

Wg plemiennej kultury i wartości – zakorzenionych pospołu w judaizmie i islamie – „złe zachowanie” kobiet to nie tylko hańba dla rodziny, ale całej społeczności, wioski, plemienia, sąsiedztwa i sąsiadów.

Gdy idzie o prawa kobiet, zarówno haredim, jak i wahabici mówią tym samym językiem. I jest to język rasizmu i nienawiści. Dla nich kobieta jest ciągłym przypomnieniem mitologicznego grzechu pierworodnego i tego, jak Ewa skusiła Adama, za co został on wyrzucony z boskiego królestwa.

I znów odstawiając na bok rytuały o zawodzeniu przy ścianie i krążeniu wokoło Kaaby, zarówno zatwardziali muzułmanie, jak też twardogłowi żydzi, widzą kobietę z perspektywy ich plemiennej i religijnej kultury, jako własność mężczyzny, pochodną jego własnego poczucia honoru, kogoś, czego nie wolno z nim porównywać.

Oba stronnictwa (wahabici/salafici) oraz haredi uważają, że kobieta powinna być wykluczona z męskiej domeny publicznej, powinna być schowana i ograniczona do zajmowania się domem, który mogłaby opuszczać wyłącznie w sprawie absolutnej konieczności.

Biorąc pod uwagę tak głęboko zakorzeniony mizoginiczny pogląd w głowie, wcale nie ma się co dziwić, gdy się czyta o kobietach, zakrytych od stóp do głów, czy o zakazie prowadzenia samochodu w Arabii Saudyjskiej, gdyż to jakoby mogłoby propagować prostytucję i prowadzić każdą niezamężną kobietę do utraty dziewictwa i w końcu do kur…a

Nie może też być dziwne, gdy się słyszy o autobusach “Mehadrin” – izraelskich z kolei wynalazkach, służących do odseparowania płci, wymagających od kobiet, aby siadały z tyłu…albo słuchając szokującej historii Na’ama Margolis, ośmioletniej uczennicy szkoły Orot LeBanot School w Tel Aviv, która była poddana prześladowaniom przez haredi, w beit shemesh, którzy uważali, że ubiera się niestosownie i dlatego pluli jej w twarz, rzucali w nią kamienie i obrzucali wyzwiskami “prutza” (kur…) i “shiksa” (w yiddish określenie kobiety nie-żydówki).

A co jest szczególnie groteskowe i bolesne to fakt, że zapiekli w swych wierzeniach muzułmanie i żydzi uważają siebie nawzajem za zapamiętałych wrogów, skutek rażącej nieznajomości historii, ignorancji faktu, że obydwa odłamy domagają się uznania racji, jakie biorą się praktycznie z tych samych dogmatów.  

„Bez wahania, napluję na każdą kobietę, która nie ubiera się w odpowiedni sposób, jak nakazują przykazania Tory, tak, nawet jeśli to ma być 7-letnia dziewczynka. A poza tym, jestem zdrowy na umyśle” skomentował jeden z wyznawców społeczności haredim Beit Shemesh w czasie wywiadu dla programu izraelskiej tv kanału 2 – obejrzyj to video z angielskimi napisami (niestety gudłaje już sprzątnęli filmik pod dywanik – przypis tłum.)

a

Próbujemy określić, jakiego rodzaju społecznością jesteśmy – czy to jest demokracja, gdzie większość decyduje, czy to mniejszość kieruje każdego we właściwym kierunku? zapytała radna Rachel Azaria, która od lat prowadzi walkę z ekstremizmem haredi w Jerozolimie.

Pytanie Azarii nie zostało bez odpowiedzi, a gdy wahabici i salafici zbierają owoce arabskiej wiosny i zdobywają kolejne twierdze w regionie, jednocześnie haredi z Beit Shemesh zapewniał redaktora z izraelskiego kanału 2 tv wyzywającym tonem, że „czy to się komuś podoba, czy nie, cały Izrael będzie ultra-ortodoksyjny. I nikt nic na to nie poradzi”.

Lecz ja nie mam zamiaru zgodzić się w tej sprawie ani z fanatycznym ultra-ortodoksyjnym żydem ani z jakimkolwiek jego muzułmańskim odpowiednikiem. Na pewno jest coś, co każdy z nas może zrobić, co pomoże nam wyjść z tego szaleńczego i chorobliwego pędu w kierunku Armageddonu , możemy narysować linię, tak cienką, że często można ją przeoczyć, jaka oddziela od siebie historię i mity.

Historia, historia! My głupcy, co o niej wiemy i czy nas to w ogóle obchodzi.


 

Źródło: http://ashraf62.wordpress.com/2012/02/08/jewish-roots-of-islams-extremism/

 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/korzenie-zydowskie-islamskiego-ekstremizmu-2014-06

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on July 2, 2014 by in Islam, Zydzi.

Archives

Blog Stats

  • 1,927,458 hits
July 2014
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: