Justice4Poland.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Stop talmudycznym rządom w Polsce !


Be a White Warrior, help smite the parasite

Do Prezydenta R.P: STOP talmudycznym rządom w Polsce !

 

 Łowicz, 16.06.2014r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski /Szczynukowicz

Wzywamy Pana, jako uzurpatora nielegalnie sprawującego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i działającego na szkodę i krzywdę Suwerena jakim jest Naród Polski, do odwołania przyjazdu na Boże Ciało w dniu 19 czerwca 2014r. do Łowicza, siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Jako autorki listu otwartego do Pana w obronie Narodu Polskiego z 18.04.2012r., na który Pan do dziś nie odpowiedział a który stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejestrowaną 15.05.2012, mamy bezwzględne konstytucyjne prawo i obowiązek żądać od Pana :

żądamy :

1) natychmiastowego odwołania wizyty w Łowiczu

2) niezwłocznego pokojowego przekazania urzędu prezydenta RP na ręce Pana Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, który wyraził gotowość przewodzenia w odzyskaniu przez Suwerena tj. Naród Polski faktycznej władzy w Polsce. www.tcichocki.pl

3) niezwłocznego ustąpienia z zajmowanego stanowiska

4) oddania się do dyspozycji Trybunału Narodu Polskiego

Oszukał Pan Naród Polski podając swoją fałszywą tożsamość co jest nie tylko niemoralne ale jest  przestępstwem! Choćby z tego powodu wszystkie Pana działania wymierzone przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu są z mocy obowiązującego prawa nieważne!

docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit

Cyt: ” W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości.  Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (…)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU “KORCZ” MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE…. I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”

Już wszyscy rodowici Polacy w Polsce i na świecie doskonale wiedzą, że władzę w Polsce sprawuje okupant żydowski, którego Pan jest przedstawicielem.

Pomimo  poinformowania władz unijnych, OBWE i międzynarodowego trybunału Karnego w Hadze, o sprawcach i fakcie dokonanej agresji, zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i ludobójstwa na Narodzie Polskim, uznawanie Pana jako prezydenta RP,  rządu D.Tuska, sejmu, senatu i władz wszelkich szczebli w Polsce dowodzi, że stał się Pan wraz z innymi w tym D.Tuskiem i J.Kaczyńskim, narzędziem do realizacji ich niszczycielskich celów, zniewalania narodów, niszczenia państw.

Wszystkie partie polityczne w Polsce działają w interesie okupanta żydowskiego, na zasadach praw Talmudu a na szkodę Narodu Polskiego, więc z mocy prawa Suwerena tj. Narodu Polskiego są nielegalne. Tak więc jakiekolwiek partyjne przetasowania w rządzeniu Polską np.zamiana PO na PIS czy inne skompromitowane ugrupowania są nie do przyjęcia dla Suwerena.

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak

Niech okupant żydowski zaprzestanie organizować nam, rodowitym Polakom ruch narodowy i podtykać żydowskich przywódców dla zwodzenia młodych Polaków!

Wielką zuchwałością Pana jako wyznawcy Talmudu, najbardziej rasistowskiej księgi świata, jest planowany  przez Pana przyjazd na Mszę Świętą z okazji Bożego Ciała do Łowicza.

www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Prezydent-posadzi-Dab-Wolnosci/

Ironią i kpiną jest zamiar zasadzenia “drzewa wolności” na terenie zniewolonego przez okupanta żydowskiego miasta Łowicza, gdzie działa amerykańska baza strategiczno-militarna hydroszczelinowania do wydobywania węglowodorów, niszcząca środowisko a nade wszystko zasoby wody pitnej w Polsce i w Europie !

opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

nofrackingfrance.fr/maria-bejda-teresa-wojda-inicjatywa-obywatelska-dorzecza-bzury-i-sludwi-obywatelski-ruch-oporu-4670

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

Szczytem zuchwałości Pana i sprawców agresji, zawojowania terytorium oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim jest zatwierdzenie wypłat odszkodowań za Holokaust z pieniędzy zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.

cyt. z FB:

“KOMOROWSKI I TUSK BĘDĄ PŁACIĆ ŻYDOM z naszych podatków ODSZKODOWANIA ZA HOLOCAUST….Komorowski i parlament PODPISALI USTAWĘ wg której 50000 Żydów z Izraela oraz ich spadkobiercy oraz tysiące z reszty świata będą otrzymywać z Polski co miesiąc emeryturę/zasiłek w wysokości STU EURO 100 euro ; za to, że cierpieli pod niemiecką i sowiecką okupacją do 1956 roku.

Jak donosi specjalny wysłannik do spraw kontaktów z żydowską diasporą (…)nie trzeba mieć nawet POLSKIEGO OBYWATELSTWA. Wystarczy świstek z Muzeum Holocaustu Yad Vashem lub tylko nawet ustne zeznania świadków, jako dowód kwalifikacji danej osoby do tego świadczenia. Tak więc nasz parlament i Komorowski będą wypłacać pieniądze Żydom z obszaru Europy i ich dzieciom, krewnym, pociotkom i każdemu, kto zechce od października 2014 roku. Reszcie Żydów z całego świata pieniądze Polska zacznie wypłacać od kwietnia 2015. Oprócz tego będzie się toczył proces odzyskiwania POZOSTAWIONEGO w Polsce żydowskiego mienia. Będziemy płacić 5 milionów euro miesięcznie.”

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=59&NrGlosowania=79

“Tak więc wszyscy (prawie) posłowie głosowali jak jeden mąż. Także ci z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Czy oni nie wiedzieli, co przegłosowują?”

Uwikłał Pan Rzeczypospolitą Polską w konflikt na Ukrainie a przez to sprowadza Pan na teren Naszej Ojczyzny niebezpieczeństwo działań wojennych, na co tym bardziej nie ma zgody Narodu Polskiego. Wobec powyższego  wszystkie Pana decyzje, działania  podejmowane są wbrew woli, wbrew interesom Narodu Polskiego i są nielegalne !

Pan jako uzurpator  poparł  bandycki  pucz w Kijowie  i  uznał  uzurpatorów na Ukrainie  za „legalną władzę” Ukrainy. Ponosi Pan  moralną  współodpowiedzialność  za ludobójstwo w Odessie jak też za cierpienia bezbronnych milionów rodowitych mieszkańców Ukrainy, broniących swojego miejsca do życia.opolczykpl.wordpress.com/2014/05/06/oskarzam-o-masowa-zbrodnie-przeciwko-ludnosci-cywilnej-w-odessie/

Doskonale Pan wie, że Naród Polski jest przeciwko Panu, więc niezrozumiałe, niegodne i niemoralne jest trwanie z uporem na stanowisku.

Polski Obywatelski Ruch Oporu przejmuje pokojowo władzę w Polsce. My Naród Polski, Słowianie  potrafimy rządzić naszym krajem bez Waszej talmudycznej degrengolady !

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

W załączeniu, poniżej plakat rozpowszechniony w Łowiczu i okolicach.


Zdjęcie

Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego.

 

Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy.

Wypowiedziano wojnę Narodowi Polskiemu. Zdrajcy Narodu Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w celach neokolonialnego wyzysku i rabunku naszych bogactw naturalnych. W tajemnicy, z naruszeniem prawa sprzedano w Łowiczu Polską Ziemię firmie z USA pod trucicielską bazę wydobywczą wraz z wiertnią, do obsługi pól wiertniczych na 3/4 terytorium Polski. Trwa jej budowa pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała mieszkańców za pokrzywdzonych (post. z 29.10.2012r Ds. 765/12).

W Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano ponad 7500 odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wybuchowych, co już spowodowało trzęsienia ziemi np. w Wielkopolsce.

 

Każdy odwiert geologiczny na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów to :

 • nieustanna, niemożliwa do uniknięcia emisja metanu, tlenku węgla i innych gazów  do atmosfery
 • zatrucie i niszczenie zasobów wód podziemnych i gruntowych
 • skażenie radioaktywne powietrza i gleby
 • stała ponadnormatywna emisja hałasu / brak egzekwowania przez władze konieczności budowy wokół odwiertów ekranów dźwiękochłonnych
 • zużywanie ogromnych ilości wody za darmo
 • brak metody utylizacji odpadów wiertniczych i składowanie ich w przypadkowych, niedozwolonych miejscach
 • brak jakichkolwiek zabezpieczeń finansowych i odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrof ekologicznych czy humanitarnych
 • dopuszczona możliwość manipulacji w kwalifikacji złóż, ilości wydobywanego surowca, zasobów czy też zużywanych związków toksycznych/brak odpowiednich służb kontrolnych i nadzoru społecznego
 • grożba wywłaszczeń bez szans na godziwe odszkodowania
 • spadek wartości nieruchomości i atrakcyjności turystycznej terenów objętych odwiertami
 • niszczenie dróg i infrastruktury jak też zanieczyszczanie spalinami przez ciężki sprzęt obsługujący te odwierty
 • niebezpieczeństwo spowodowania wypadków drogowych przez pojazdy przewożące niebezpieczne substancje
 • bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla Polaków ze względu na użycie środków toksycznych, mutagennych i kancerogennych
 • zyski z wydobywania surowców wywożone do firm matek mających siedziby poza granicami kraju
 • prace wiertnicze i badania w całej Polsce jak też budowa bazy w Łowiczu w znacznej części finansowane z pieniędzy podatników, Skarbu Państwa. Premier Tusk przeznaczył 5 mld zł. dodatkowo na dofinansowanie wydobycia gazu łupkowego przez światowe koncerny wydobywcze, na których ciążą wyroki sądowe za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka w innych regionach świata
 • zamiast obiecanych korzyści już każdy Polak dopłaca do poszukiwania i wydobywania węglowodorów 1112 zł /rok, wg. ekspertyzy naukowej CZR w Łodzi
 • nie ma nic wspólnego z niezależnością energetyczną Polski, bowiem rząd Tuska uzależnił Polskę energetycznie do 2040 r. od dostaw węglowodorów z Rosji, po najwyższych na świecie cenach w ilościach wielokrotnie przekraczających potrzeby naszego kraju
 • korupcja w Ministerstwie Środowiska, gdzie wydawane są koncesje na bogactwa naturalne, manipulacje i zafałszowania w podawaniu informacji do opinii publicznej
 • przeznaczanie unijnych pieniędzy na pozorowany opór społeczny jak np. instytuty obywatelskie, organizacje ekologiczne, partii zielonych powiązanych z Krytyką Polityczną
 • marnowanie środków finansowych na monitoring, który w żaden sposób nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska a jedynie sprawiać ma wrażenie, że wszystko jest bezpieczne
 • akcje lobbingowe wśród polityków polskich jak też w Parlamencie Europejskim, jak np. wystawa o gazie łupkowym, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne organizowane przez koncerny energetyczne
 • presja D.Tuska i Ministra Środowiska na europosłów z Polski aby nie dopuścili do zakazu wydobywania węglowodorów w całej Unii. Premier Tusk zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby “Komisja strzegła gazu łupkowego przed lobbingiem tych którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii”
 • inwigilacja i zastraszanie rzeczywistych przeciwników odwiertów w Polsce
 • niebezpieczeństwo zastosowania kosztownej, już wdrażanej w Elektrowni Bełchatów , technologii CCS, tj. wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami dla wspomagania wydobycia gazu ziemnego, co jest bom bą z opóźnionym zapłonem, która dopełni dzieła zniszczenia

Już jest zatruta woda w kranach w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o czystą , zdrową wodę. Wydobywanie węglowodorów w Polsce nie ma żadnego uzasadnienie ekonomicznego ani gospodarczego, jest grożne dla Polski i Narodu Polskiego. Zmierza bowiem do zniszczenia polskiego rolnictwa i wraz z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, Chemitrails, HAARP, przymusem toksycznych szczepionek, ma na celu zagładę Narodu Polskiego.

Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.

Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrog ów Narodu Polskiego !

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski .

OBYWATELSKI RUCH OPORU. petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze

Teresa Wojda

JUSTICE FOR POLAND!


Orzel Polski depczacy wroga


Mlot rozbija gwiazde sowiecka


Bog, Honor, Ojczyzna

 

 

 

 

4 comments on “Stop talmudycznym rządom w Polsce !

 1. Pingback: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego « Grypa666's Blog

 2. Pingback: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 3. Cj aka Elderofzyklons Blog
  July 9, 2014

  Reblogged this on ElderofZyklon's Blog!.

 4. Pingback: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego ! | POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on June 18, 2014 by in Poland, Poles/Polans/Polanie, Polish current issues.

Archives

Blog Stats

 • 1,969,601 hits
June 2014
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Opinie wyrażane w tekstach lub komentarzach pod artykułami publikowanymi na łamach JUSTICE4POLAND są własnością autorów i niekoniecznie odpowiadają opiniom wyrażanym przez nasza Redakcje .

 

 

 

 

 

Follow Justice4Poland.com on WordPress.com
https://reignitefreedom.com/

All information, data, and material contained, presented, or provided on justice4poland.com is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Any views expressed here-in are not necessarily those held by justice4poland.com

ENOUGH LIES

DOSYĆ KŁAMSTW

Walczmy z przejawami antypolonizmu

Translate

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Rangitikei Environmental Health Watch

Watching our environment ... our health ... and corporations ... exposing lies and corruption

WOLNI SŁOWIANIE

Celem jest wpłynięcie na pobudkę polskich Słowian, abyśmy odzyskali naszą ojczyznę

Tarig Anter on Protect & Reinvent Democracy

Protect Democracy & Expose Western Liberal Democracy

xebola

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, by dobrzy ludzie nic nie robili"

Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

" - Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

AdNovum

Prawda zawsze zwycięża

Paradigm Shift 101

Looking at the world in a different light

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Strona Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

Niezłomni.com

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Niezależne Media Podlasia

Just another WordPress.com site

SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

Warszawska Gazeta

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Foliarz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Spory o historię i współczesność

Prywatny blog historyczny Bohdana Piętki

Kekusz.pl

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

ProstoPoPolsku

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Wiadomości

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

Connecting true geography and detailed unfolding of wide variety of crimes perpetrated by German/Ukrainian Nazis and jewish bolsheviks of Soviet Union on the Polish nation.

%d bloggers like this: